نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک مشاوران ومدیران متوسطه دوم

برگزاری جلسه مشترک مشاوران ومدیران متوسطه دوم


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

باهدف هماهنگی در اجرای آخرین برنامه ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی؛قبل از برگزاری کنکور،جلسه ای با حضور مشاوران ومدیران دوره پیش دانشگاهی در محل سالن اجتماعات این مدیریت برگزار گردید.این برنامه ها که از آن به صدای پای کنکور یادمی شودباهدف کاهش استرس احتمالی،افزایش اعتمادبه نفس وتقویت روحیه دانش آموزان باتوکل به خدای متعال همه ساله در هفته منتهی به کنکور از سوی مدارس برگزار می گردد.درابتدا حمید ادبی معاون آموزشی این مدیریت به توضیح نامه ارسالی از اداره کل پرداخت ودرادامه محمد اشرفیان مدیر اداره توصیه های در خصوص فرایندهای قبل،حین وبعداز آزمون کنکور سراسری وراهکارهای مناسب دراین زمینه پرداخت وهمچنین از افزایش سهمیه پذیرش تربیت دبیر  در شهرستان با توجه به رایزنی های انجام شده در زمینه کمبود دبیر پرداخت.در پایان جلسه شرکت کنندگان در خصوص موضوعات مطرح شده به بحث وتبادل نظر پرداختند.شایان ذکر است که درآزمون کنکورسال 97یک میلیون یازده هزاروسیصد وشصت نفر به رقابت می پردازند.