نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک دبیران دبیرستان چهارده معصوم(علیهم السلام) ودبیرستان آیت الله بهجتی

برگزاری جلسه مشترک دبیران دبیرستان چهارده معصوم(علیهم السلام) ودبیرستان آیت الله بهجتی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه مشترک دبیران دبیرستانهای دوره متوسطه اول چهارده معصوم (علیهم السلام) وآیت الله بهجتی در محل نمازخانه دبیرستان چهارده معصوم (علیهم السلام)برگزار گردید.دراین جلسه ابتدا دبیران هردوآموزشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص مسائل جاری پرداختند.درادامه مسعود ابراهیم زاده کارشناس آموزش متوسطه دوره اول و حمید ادبی معاونت آموزشی درارتباط با پیش آزمون واهمیت تحلیل نتایج؛ بررسی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان؛ ارزشیابی مستمر، دستورالعمل ها وجشنواره ها و ... مطالبی را بیان نمودند.درپایان محمد اشرفیان مدیرآموزش و پرورش شهرستان اردکان ضمن تشکراز زحمات کلیه دبیران؛ازابتکارهردومدیرآموزشگاه دربرگزاری جلسه مشترک تشکروقدر دانی نمودوایشان درادامه، روش های انگیزه بخشی به دانش آموزان ،اهمیت آزمون های علمی عملکردی،آموزش خانواده ها و......مطالبی بیان کرد.در پایان از دبیران حاضر در جلسه با اهداء جایزه قدردانی شد.