نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاورین مدارس شهرستان اردکان در هفته بهداشت روان

برگزاری جلسه مشاورین مدارس شهرستان اردکان در هفته بهداشت روان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

موضوع جلسه برنامه های هفته بهداشت روان و استخراج آسیب های دانش آموزان در مدارس مختلف بود که مشاورین ضمن ارائه آسیب ها، راهکارهای آن را ارائه دادند.