نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مجامع اعضا سازمان دانش آموزی شهرستان

برگزاری جلسه مجامع اعضا سازمان دانش آموزی شهرستان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان با هدف تصمیم گیری و مدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی شهرستان و با حضور مدیر و مسئولین سازمان دانش آموزی استان و شهرستان، معاون پرورشی این مدیریت و مربیان و دانش آموزان عضو مجامع جلسه ی هماهنگی مجامع اعضاء و مربیان سازمان دانش آموزی اردکان برگزارشد.

دراین جلسه حسین ملانوری مدیرسازمان دانش آموزی استان یزد با تشکر صمیمانه از حضور اعضا بر تقویت ، همگرایی ، همسویی و کاربردی شدن مباحث جلسات در راستای مدیریت برنامه های سازمان دانش آموزی و توسعه و تقویت اردوهای دانش آموزی تاکید کرد.