نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه ماهیانه هماهنگی مدیران متوسطه اول

برگزاری جلسه ماهیانه هماهنگی مدیران متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه ماهیانه هماهنگی مدیران متوسطه دوره اول در محل سالن جلسات این مدیریت برگزار شد.در این جلسه پیرامون برنامه تعالی مدیریت مدرسه،امتحانات وتحلیل آزمون بهبود عملکرد استانی بحث وتبادل نظر گردید.