نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش

برگزاری جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورشبه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

 جلسه شورای آموزش وپرورش این شهرستان  با حضور حجت الاسلام حسین درودی معاون امور استانهای ستاد همکاریهای حوزه  وآموزش وپرورش دروزارت آموزش وپرورش،مهندس مقیمی فرماندار اردکان، حجت الاسلام طلایی نماینده امام جمعه ،احمد کمالی شهردارو محمد اشرفیان رییس اداره وسایر اعضاء در محل سالن جلسات اداره آموزش وپرورش اردکان تشکیل شد .

در ابتدا محمد اشرفیان ضمن خیر مقدم به مدعوین به ویژه حجت الاسلام درودی  ،دستور کار این جلسه را با عناوین گزارش آزمون بهبود عملکرد آغاز نمود که حمید ادبی معاونت آموزشی این مدیریت به صورت مفصل در باره کسب رتبه اول شهرستان اردکان در بین سایر شهرستانهای استان، مطالبی بیان کرد وآن را برای شهرستان اردکان افتخاری بزرگ دانست در ادامه  خانم فاضل کارشناس مشاوره مدیریت آموزش وپرورش گزارشی از نتیجه آزمون سلامت روان که در همه پایه های متوسطه اول برگزار شد را ارائه دادوبه این مطلب اشاره کرد که آزمون سا ل گذشته  در متوسطه دوم برگزار می شده است ولی امسال در متوسطه اول و تنهادر استان یزد برگزارشد وطراحی این آزمون بو سیله وزارتخانه انجام گرفته است.ودرپایان جلسه نیز محمد رضا پور معاونت پشتیبانی با اشاره به بند 9قانون بودجه سال 96 وحسب الامر استاندار محترم از تبدیل به احسن نمودن ساختمانها وزمین های بلا استفاده آموزش وپرورش اشاره داشت وهمکاری فرمانداری ،شهرداری وکمسیون ماده 100رابا آموزش وپرورش خواستار شد.

 

.