نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش

برگزاری جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش


 به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دویست وبیست دومین جلسه شورای آموزش وپرورش اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد .محمد اشرفیان دبیر شورا ضمن خوشامد به فرماندار شهرستان و نماینده امام جمعه وسایر حاضرین رئوس مطالب جلسه رابیان کرد. حمیدادبی معاونت آموزشی این مدیریت در مورد برگزاری همایش موسوم به مهارتهای تدریس،مطالبی رابیان کرد واذعان داشت که یک سری اسناد فرادستی در آموزش وپرروش وجود داردکه ازآن به عنوان نقشه راه یاد میشود که میتوان به سند تحول بنیادین،برنامه درس ملی وسند چشم انداز ایران در سال 1404 اشاره کرد؛که طبق این سند ایران باید رتبه اول آموزشی را درمنطقه کسب نماید.در ادامه مسعود فداکار معاون پرورشی مدیریت آموزش وپرورش از اعزام دانش آموزان دختر پایه دهم به سفر معنوی راهیان نور خبر داد که در تاریخ 96/09/21انجام می گیردو سپس فرماندارمحترم شهرستان،راهکارهایی از جمله تهیه بسته فرهنگی متفاوت برای دانش آموزان اعزامی به راهیان نور پیشنهاددادکه همواره در خاطرویاد آنان ماندگار باشدمانندمسابقه ثبت بهترین تصویر وانشاء خاطره نویسی که با استقبال اعضاء حاضر همراه شد.