نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای قرآن،عترت ونماز

برگزاری جلسه شورای قرآن،عترت ونماز


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:
شورای قرآن ،عترت و نماز با حضور اعضاء در دفتر رئیس آموزش و پرورش تشکیل شد. در این جلسه محمد اشرفیان مدیر آموزش و پرورش اردکان فعالیت های حوزه قرآن در مدارس را از برنامه های جذاب و اثرگذار دانست و به برنامه ریزی دقیق جهت مدارس قرآنی تاکید نمود؛در ادامه درباره ثبت نام و محدوده مدارس قرآنی و فعالیت های این مدارس بحث و تبادل نظر شد.