نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای دبیران وهنرآموزان هنرستان فنی شهید مطهری اردکان

برگزاری جلسه شورای دبیران وهنرآموزان هنرستان فنی شهید مطهری اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای دبیران وهنرآموزان هنرستان فنی شهید مطهری با حضور محمد اشرفیان مدیر اداره،عباس نوین سرپرست معاونت آموزشی،احمد عزیزیان کارشناس مسئول حسابداری،مدیر،معاونین وکادرآموزشی هنرستان فنی شهید مطهری اردکان برگزارشد. دراین جلسه ابتدا حمید ادبی مدیرآموزشگاه ضمن خیرمقدم به مدعوین از تلاش وکوشش  همکاران خود درآموزشگاه تشکر وقدردانی نمود وادامه داداگر این هنرستان موفقیت های داشته است مدیون زحمات گروهی،همدلی وهمراهی همه ی همکاران است که مجموعه ای یکپارچه ومنسجم فراهم آورده اند.وی از همکاری صمیمانه مدیریت آموزش وپرورش با آموزشگاه صحبت کرد وگفت این آموزشگاه تابه حال پشتیبانی خوبی ازسوی اداره دریافت  کرده است.ایشان اظهارامیدواری نمود با توجه به حجم ووسعت فضای آموزشگاه،همیاری بیشتری ازسوی مسئولین انجام گیرد.درادامه دبیران وهنرآموزان هنرستان از دغدغه ها ومشکلات آموزشی صحبت نمودند ومدیرآموزش وپرورش به سوالات آنان پاسخ داد. گفتنی است که این هنرستان در سال تحصیلی جدید سیصدو چهارده نفردانش آموزدارد. درپایان لوح تقدیری به رسم یادبود به مدیریت هنرستان تقدیم شد.