نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی مدیران دوره های تحصیلی

برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی مدیران دوره های تحصیلی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه توجیهی دفتر راهنمای فعالیتهای انجمنهای اولیاء و مربیان و مسائل مربوط به سرویس مدارس با حضور مدیران مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم و متوسطه دوره اول و دوم،  موسوی ، رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان و میرعلی، کارشناس انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

گفتنی است بحث و تبادل نظر و برنامه ریزی درخصوص ایام پایانی سال تحصیلی و امتحانات نوبت دوم از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه بود.