اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه توجیهی طرح داناب

برگزاری جلسه توجیهی طرح داناب


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان .
 
اولین کارگاه و جلسه توجیهی طرح داناب با حضور  مدیران متوسطه اول درسالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان برگزار گردید .

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات