نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه اموزش خانواده در هنرستان شهید مطهری

برگزاری جلسه اموزش خانواده در هنرستان شهید مطهری


بمنظور آشنایی والدین دانش آموزان با حیطه شناخت نوجوان و راهکارهای ارتباط با او در هنرستان فنی شهید مطهری برگزار شد. طی این جلسه حجت الاسلام سبحانی طی سخنانی به بیان اهمیت شناخت نوجوانان و رفتارهای ویژه دوره نوجوانی از سوی والدین پرداخت و در خصوص راهکارهای ارتباط صحیح و منطقی با نوجوانان مطالبی را بیان کرد و بر لزوم بکارگیری اصول ارتباط مثبت و سازنده بین والدین و فرزندان نوجوان آنها تاکید کرد.