نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه خلیج فارس

برگزاری جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه خلیج فارس


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان آیین جشن عاطفه ها در دبیرستان دخترانه دوره اول خلیج فارس برگزار شد، دراین مراسم که جمعی از مسئولین شهر نیز حضور داشتند ابتدا محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش این جشن را جشن دینی وملی کشور دانست که با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت ونیازمند در مهرماه هرسال برگزار می شود .

وی با بیان اینکه جشن عاطفه ها حس انسان دوستی دانش آموزان را تقویت می کند افزود :از اهداف دیگر برگزاری جشن عاطفه ها تربیت عاطفی،ایجاد حس نیکو کاری ونوع دوستی در میان دانش آموزان است . درادامه نیز امام جمعه شهراردکان وهمچنین فرماندار اردکان نیز به ایراد سخن پرداختندو درخاتمه به همراه دانش اموزان کمکهای خود را تقدیم کردند.

.