نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن سپاس مدیر

برگزاری جشن سپاس مدیر


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

طبق سنت هرساله به منظور قدردانی وقدر شناسی از زحمات مدیران به نمایندگی از دبیران وآموزگاران؛آیین جشن سپاس در سالن آمفی تئاتر اداره برگزارگردید.در ابتدای جلسه ،معاونین این مدیریت به ارائه گزارش و افتخارات کسب شده در طول سال تحصیلی گذشته اشاره نمودند ودر ادامه سه مدیربه نمایندگی ازسایر مدیران سه مقطع به بیان سخن ومشکلات مقطع تحصیلی خود پرداختندودرخاتمه محمد اشرفیان مدیر اداره ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست اندرکاران عرصه تعلیم وتربیت به اهمیت جایگاه معلمین در جامعه پرداخت ویکی دیگر از مسئولیت های سنگین معلمان راگسترش فرهنگ پژوهش در جامعه دانست که آن هم تنها باامکانات کافی میسردانست.