نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشن ستارگان دبیرستان شاهد سید الشهداء(ع)

برگزاری جشن ستارگان دبیرستان شاهد سید الشهداء(ع)


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جشن ستارگان دبیرستان شاهد سیدالشهداء(ع)با حضور پرشور دانش آموزان این آموزشگاه برگزارشد.در این مراسم رییس آموزش وپرورش،کادر آموزشگاه واولیاءدانش آموزان شرکت داشتندودانش آموزان هنرمند و ورزشکار آموزشگاه شمه ای از هنر و ورزش خود را ارائه نمودندودر خاتمه مراسم به 106نفرازدانش آموز نخبه درسی و ورزشی این آموزشگاه هدایایی به رسم یاد بود تقدیم شدوهمچنین از کادر دبیرستان نیز قدردانی گردید.