نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره جابر بن حیّان

برگزاری جشنواره جابر بن حیّان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هشتمین جشنواره جابربن حیّان با حضور30آموزشگاه ابتدایی درسالن نمازخانه دبستان شهدای فرهنگی اردکان برگزار گردید،هدف ازاین جشنواره ایجاد تعامل بین دانش آموزان وانگیزه برای کارگروهی،ایجادخلاقیت درزمینه طراحی وساخت  عنوان شد.در این جشنواره مدیر،معاونین وبرخی ازکارشناسان مدیریت آموزش وپرورش نیز حضور داشتند.