نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اردکان

برگزاری بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

بیست و دومین انتخابات شورای دانش آموزی باهدف تحکیم و تعمیق ارزش ها و باورهای دینی و آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد بنفس و تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و پرورش روحیه انتقادپذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و دست یابی به زمینه های مناسب واگذاری و مسئولیت به دانش آموزان در جهت ارتقای سطح علمی، فرهنگی و اجتماعی و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت تربیت دانش آموزان براساس چشم انداز سند تحول بنیادین و تراز جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه مورخ 98/8/1 همزمان با سراسر کشور در مدارس شهرستان اردکان با حضور پرشور دانش آموزان برگزار گردید.