نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری برنامه مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی در دبیرستان خادم زاده

برگزاری برنامه مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی در دبیرستان خادم زاده


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

دوشنبه 28آبان،آخرین روزازهفته «مبارزه با اعتیاد وآسیب های اجتماعی در مدارس»  را با شعار«مدرسه، تربیت دینی و خودمراقبتی» نام گزاری کرده اند.فداکار معاونت پرورشی آموزش وپرورش اردکان که دراین برنامه حضور داشت درتوضیح این روزگفت:برگزاری هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی درمدارس می تواند موجب گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری ازاعتیاد وآسیب های اجتماعی شود.وی با بیان اینکه تمرکز آموزش وپرورش، آموزش مهارتهای خودمراقبتی برای دانش آموزان است، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در کنارکوشش برای گسترش و افزایش نرخ پوشش پروژه ها و فعالیت های آموزش پیشگیری،از طریق تلفیق این آموزش ها با کلاس درس هم بتوانیم ،به نرخ پوشش کامل در این زمینه دست پیدا کنیم. درادامه دکتر فلاح که به عنوان سخنران برا ی دانش آموزان صحبت می کرد  برنامه های آموزش پیشگیری برای دانش آموزان را شامل سه طرح آموزش مهارت های مراقبت ازخود،مقابله با رفتارهای پرخطرومدارس عاری ازخطرمعرفی نمود که به ترتیب برای دوره های تحصیلی ابتدایی،متوسطه اول و دوم قابل اجرامی باشند؛همچنین ایشان در ادامه اذعان داشت که اگر رفتاری با انتظارات مشترک اعضای جامعه ویا یک گروه سازگار نباشد کجروی اجتماعی تلقی می شودکه این گونه افراد ناهمنوا ونا سازگار خوانده می شوند.در پایان مراسم،ازنمایشگاهی که تحت عنوان آسیب های اجتماعی و مواد مخدر برپاشده بوده بازدید بعمل آمد.