نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سال تحصیلی 97-96

برگزاری اولین جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سال تحصیلی 97-96


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

اولین جلسه مدیران مدارس ابتدایی در سال تحصیلی 97-96درمحل سالن آمفی تئاتر آموزش وپرورش اردکان برگزارشد ،ابتدا عباس کمالی کارشناس حوزه ابتدایی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین هدف از برگزاری این جلسه را اطلاع رسانی در زمینه طرح ها وبرنامه های آموزش ابتدایی درسال تحصیلی جاری دانست وهمچنین به بیان چگونگی انجام این برنامه ها اشاره کرد .ازمسائل دیگری که مطرح گردیدپیگیری موارد مختلف در خصوص پاسخ به موقع به نامه های اتوماسیون وسایر این موارد بود وسپس  محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش  اردکان به مسائل ومشکلات موجود در سال تحصیلی جاری به ویژه در حوزه ابتدایی ورفع آن موانع اشاره کرد وتلاش ،پشتیبانی ،تعامل وهمکاری بیشتر همکاران درتمام حوزه ها به خصوص حوزه ابتدایی راخواستار شد ونیز حمید ادبی معاون آموزشی اداره نیز مطالبی در این خصوص بیان نمود ودر ادامه دونفر از مدیران به عنوان نماینده سایر مدیران ابتدایی انتخاب گردیدند ودرخاتمه از خانم مصطفوی کارشناس  آموزش ابتدایی سال قبل تقدیر وتشکر به عمل آمد.