نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه مدیران متوسطه اول در سال تحصیلی 99-98

برگزاری اولین جلسه مدیران متوسطه اول در سال تحصیلی 99-98


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

اولین جلسه مدیران متوسطه اول شهرستان اردکان در سال تحصیلی 99-98 در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید.

ابتدا سعید شاکر کارشناس مسئول آموزش متوسطه ضمن خیر مقدم و تشکر از مدیران محترم، همراهی مدیر و سرگروه درسی را با واحد آموزش مورد تاکید قرار داده و آموزش همراه با پرورش را دیدگاه اصلی و قطعی کار خود عنوان نمود.

در ادامه مدیران به بیان نقطه نظرات، دیدگاه ها و مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند. مجوز کلاس های مکمل و تقویتی و تبادل نظر و انتقال تجارب مدیریتی با شهرستان های دیگر از جمله خواسته های مدیران مطرح گردید.

ابوالفضل کارگر، ریاست محترم آموزش و پرورش شهرستان اردکان، بحث سازماندهی و نقل و انتقالات را مطرح کرد و دعوت از نماینده مدیران در امور مشورتی خود را از برجسته ترین اصول کاری خود قلمداد نمود.

همچنین فرم ارزشیابی، معرفی سامانه پردیس فرهنگیان اردکان و امور رفاهی پیش رو از نکات پایانی صحبت های ابوالفضل کارگر بود.

در پایان عباس نوین، معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان، به جمع بندی مطالب پرداخته و مدرسه محوری را با عنوان انتظارات از مدرسه مورد تاکید قرار داد که به صورت بسته و برنامه کامل در طول سال در مدرسه تنظیم و قابل اجرا باشد.