اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی منطقه

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی منطقه


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

انتخابات شورای دانش آموزی منطقه با حضور رؤسا و نائب رئیسان شوراهای دانش آموزی مدارس پسرانه و دخترانه برگزار گردید. شورای منتخب متشکل از 11 نفر اعضای اصلی و 4 نفر علی البدل به عنوان نماینده سایر شوراهای مدارس در جلسات حضور خواهند داشت.

از هر شورای دانش آموزی مدارس به تفکیک تعداد 2 نفر به عنوان عضو پارلمان استان جهت حضور در مجلس دانش آموزی برگزیده خواهند شد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات