اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری آزمون انتخابی مدیران

برگزاری آزمون انتخابی مدیران


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

 به نقل از فداکار مسئول ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش

آزمون انتخاب و انتصاب مدیران در تاریخ11/05/1401با شرکت42نفر  از فراگیران در محل دبیرستان شهید صدوقی(ره) در6 بازه ی زمانی برگزار گردید.

هدف از برگزاری این آزمون شناسایی همکاران فرهنگی توانمدجهت پذیرش پست مدیریت می باشد.

داوطلبان پس از گذراندن موفق مرحله آزمون وارد مرحله مصاحبه می شوند که مصاحبه دارای400امتیاز است.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات