نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اردوی شبی در مدرسه ؛آموزشگاه 13آبان

برگزاری اردوی شبی در مدرسه ؛آموزشگاه 13آبان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

اردوی شبی در مدرسه با حضور دانش آموزان دختر متوسطه اول آموزشگاه  سیزده آبان مزرعه نوبرگزارشد.هاشمی مدیرآموزشگاه برگزاری این اردوهارا معمولاهمراه باخاطرات زیبا وشیرین توصیف کردکه همواره در یاد دانش آموزان خواهد ماند. حمید ادبی معاون آموزشی،صحراییان ومحیطی کارشناسان اردوهاوتربیت بدنی مدیریت آموزش وپرورش وسایرکادر آموزشگاه نیز در این مراسم حضور داشتند.شایان ذکر است که این آموزشگاه تنها دوازده دانش آموز دارد وبه صورت ضمیمه ابتدایی دایر می باشد.در پایان مراسم،هدایایی به رسم یاد بود تقدیم دانش آموزان شد.