نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری سال96

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری سال96


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در واپسین ساعات سال 96آخرین جلسه شورای اداری مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزار گردید.در این جلسه که درمحل نماز خانه این مدیریت برگزار شد؛محمد اشرفیان مدیر اداره ضمن تبریک عید سعید نوروز از تلاش وپشتکار همکاران اداری قدر دانی نمود وسال خوبی برای همکاران آرزو نمودواضافه کرد اگر تلاش این عزیزان ،کمک وهمفکری آنان نبود بی شک بسیاری از کارها و اموراداره انجام نمی شد وموفقیت های به دست آمده را مدیون تمام واحد های اداری وبه تبع آن مجموعه آموزش وپرورش دانست، در این جلسه تنی چند از رؤسای پیشین نیزحضور داشتند.

.