نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری سال 97

برگزاری آخرین جلسه شورای اداری سال 97


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

آخرین جلسه شورای اداری مدیریت آموزش وپرورش اردکان برگزار گردید.در این جلسه که در سالن جلسات این مدیریت برگزار شد؛ابوالفضل کارگر مدیر اداره ضمن تبریک پیشاپیش عید سعید نوروز از تلاش وپشتکار همکاران اداری قدر دانی وسال خوبی برای همکاران آرزو نمود واضافه کرد اگر تلاش این عزیزان ،کمک وهمفکری آنان نبود بی شک بسیاری از کارها و اموراداره انجام نمی شد وموفقیت های به دست آمده را مدیون تمام واحد های اداری وبه تبع آن مجموعه آموزش وپرورش دانست.