اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برنامه ی بازآموزی دروس عمومی آزمون استخدامی

برنامه ی بازآموزی دروس عمومی آزمون استخدامی


اولین جلسه باز آموزی درس معارف اسلامی ویژه متقاضیان آزمون استخدامی دوشنبه 1401.01.15 ساعت 16 سالن سنایی اداره آ.پ اردکان 

دومین جلسه بازآموزی درس ریاضی چهارشنبه 1401.01.17 ساعت 16 سالن ثنایی

کانال اطلاع رسانی کلاس های بازاموزی:

https://eitaa.com/m28edu

برنامه های بعدی در همین صفحه پیگیری نمایید.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات