اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

برسی مشکلات آموزشی بخش عقدا

برسی مشکلات آموزشی بخش عقدا


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

جلسه برسی مشکلات آموزشی بخش عقدا با حضور مسئولین این بخش در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات