اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بررسی مشکلات بخش مرکزی

بررسی مشکلات بخش مرکزی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

عصر سه شنبه مورخ 1401/06/01 ابوالفضل کارگر به همراه مهندس خلوصی نماینده فولاد ارفع
از مدارس بخش مرکزی دیدن کردند.

در این بازدید از مدرسه پانزده خرداد دیدن شد و مهندس خلوصی قول مساعت و همکاری برای بازسازی از این مدرسه را دادند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات