اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بررسی مشکلات آموزشی بخش خرانق

بررسی مشکلات آموزشی بخش خرانق


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان

 

با حضور بخشدار محترم خرانق و مسئول آموزشی این بخش جلسه ای پیرامون مشکلات آموزشی بخش خرانق در محل اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان  برگزار شد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات