نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با موضوع ثبت نام مدارس شاهد برگزار شد

با موضوع ثبت نام مدارس شاهد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، نخستین جلسه ستاد شاهد در سال 96 با حضور معاون آموزشی و کارشناس شاهد این مدیریت ،رئیس و کارشناس فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیران مدارس شاهد شهرستان صبح امروز در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان بمنظور بررسی تغییرات دستورالعمل ثبت نام مدارس شاهد برگزار شد.