نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با قهرمانی دبستان فردوسی پایان یافت

با قهرمانی دبستان فردوسی پایان یافت


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مسابقات فوتسال مدارس ابتدایی دوره دوم شهرستان پس از انجام 34 بازی و حضور 144 دانش آموز از 12 آموزشگاه با قهرمانی تیم فردوسی به پایان رسید.گفتنی است تیمهای میرمحمدی(شاهد) و آیت الله صدر نیز حائز رتبه های دوم و سوم شدند.