اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید کارشناس تربیت بدنی اداره کل استان یزد از کلاس های ورزش دبستان شهید مختاری و 22 بهمن

بازدید کارشناس تربیت بدنی اداره کل استان یزد از کلاس های ورزش دبستان شهید مختاری و 22 بهمن


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

کارشناس تربیت بدنی اداره کل استان یزد از کلاس های ورزش دبستان شهید مختاری و 22 بهمن بازدید کرد.

همچنین در این بازدید از معلمان ورزش و مدیران این مدارس، تجلیل به عمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات