نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان از امتحانات

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان از امتحانات


ببه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، صبح امروز فلاحی و زارعزاده، کارشناس سنجش اداره سنجش و کارشناس آموزش متوسطه اول اداره کل آموزش و پرورش استان یزد بهمراه محمد اشرفیان، حمید ادبی و مهدی فتوحی، مدیر، معاون آموزشی و کارشناس امتحانات آموزش و پرورش شهرستان از شش حوزه امتحانات داخلی و نهایی شهرستان ( شهر اردکان و عقدا ) و حوزه های تکثیر و تصحیح امتحانات شهرستان بازدید بعمل آورده و روند اجرای امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و آن‌را خوب و مطلوب دانستند.