نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان

بازدید کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، کارشناسان امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از دایره امور اداری و کارگزینی این مدیریت بازدید کرده و روند اجرای امور اداری در این دایره را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.