نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هنرآموزان دختر و پسر شهرستان از سازمان تامین اجتماعی

بازدید هنرآموزان دختر و پسر شهرستان از سازمان تامین اجتماعی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان هنرآموزان پیشتاز و فرزانه هنرستانهای شهید مطهری و حسن‌پور در راستای آشنایی با روند اجرای امور دراین سازمان ، از بخشهای مختلف سازمان تامین اجتماعی شهرستان بازدیدکردند. شایان ذکر است میرقانعی، رئیس تامین اجتماعی شهرستان، در سخنانی به بیان وظایف هریک واحدهای این سازمان و انواع خدماتی که به مردم و بیمه‌شدگان ارائه می شود پرداخت.