نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پرورشی از کلاس های ضمن خدمت قرآن کریم

بازدید معاون پرورشی از کلاس های ضمن خدمت قرآن کریم


معاون پرورشی از کلاسهای ضمن خدمت قرآن کریم که در پژوهشسرای جوان شهرستان اردکان در حال برگزاری است، بازدید نمود. دوره 48 ساعته روخوانی ,روانخوانی و تجوید قرآن کریم برای 500نفر از آموزگاران و کادر مدارس ابتدایی و دبیران دینی و قرآن. متوسطه تا نیمه اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.