اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید معاون آموزشی و رییس اداره فنی و حرفه ای اداره کل از هنرستان های شهرستان اردکان

بازدید معاون آموزشی و رییس اداره فنی و حرفه ای اداره کل از هنرستان های شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید معاون آموزشی و رییس اداره فنی و حرفه ای اداره کل آقایان کاراموز و فلاحتی به همراه مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از هنرستان های فنی  و کاردانش این شهرستان جهت نظارت بر انجام پروتکل های بهداشتی و همچنین نظارت بر فعالیتهای آموزشی

 


 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات