اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی از مجموعه ورزشی غدیر

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان به مناسبت هفته تربیت بدنی از مجموعه ورزشی غدیر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان:
 

 بازدید ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش این شهرستان از مجموعه ی ورزشی غدیر اردکان به مناسبت هفته ی تربیت بدنی

در طی این بازدید از زحمات کادر اداری این مجموعه قدر دانی و مسایل و مشکلات این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات