نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه برگزاری امتحانات نهایی شهریور

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از حوزه برگزاری امتحانات نهایی شهریور


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، محمد اشرفیان بهمراه عباس نوین ، مدیر و کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم این مدیریت از حوزه امتحانات نهایی نوبت شهریور پسران و دختران در سالن امراللهی و دبیرستان خادم زاده بازدید بعمل آورده و ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران این دو حوزه روند برگزاری این امتحانات را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.