نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه آل یاسین

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان از آموزشگاه آل یاسین


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان،محمد اشرفیان ، مدیر، بهمراه مهدی هاتفی و علی احمدیه ، کارشناسان ارزیابی عملکرد و تربیت بدنی از دبستان دوره دوم آل یاسین بازدید کرده و ضمن حضور در کلاسهای این آموزشگاه روند اجرای امور آموزشی و پرورشی آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.