اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه رییس مرکز بهداشت از دبیرستان امام حسن (ع)

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه رییس مرکز بهداشت از دبیرستان امام حسن (ع)


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

روز دوشنبه 14 مهر نود و نه ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه دکتر پورهاشمی رییس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از دبیرستان دخترانه امام حسن مجتبی (ع) بازدید   و بر انجام دستور العمل های بهداشتی این آموزشگاه نظارت کردند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات