اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه اعضای شورای شهر از کانون امام خمینی(ره)و مجموعه ی ورزشی غدیر

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه اعضای شورای شهر از کانون امام خمینی(ره)و مجموعه ی ورزشی غدیر


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه اعضای شورای شهر از کانون امام خمینی(ره)و مجموعه ی ورزشی غدیر و رایزنی در خصوص استفاده از فضای آموزشی و تفریحی کانون امام جهت شهروندان اردکانی با حمایت شهرداری اردکان


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات