نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مدارس روستاهای مزرعه میرها و حاجی آباد

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از مدارس روستاهای مزرعه میرها و حاجی آباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ، محمد اشرفیان ، مدیر آموزش و پرورش ، به همراه فرماندار شهرستان،بخشدار خرانق و سایر مسئولین شهرستان از مدارس روستاهای مزرعه میرها و حاجی آباد بازدید بعمل آورده و مسائل و مشکلات آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.