نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دبستان اقبالی احمدآباد

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دبستان اقبالی احمدآباد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، صبح امروز محمد اشرفیان و مهدی هاتفی، مدیر و کارشناس ارزیابی عملکرد این مدیریت از دبستان میرزا هدی اقبالی احمدآباد بازدید بعمل آورده و شرایط و مشکلات آموزشی، پرورشی و مالی این آموزشگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.