اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه های امتحانی آزمون علمی_مقایسه ای دوره اول

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه های امتحانی آزمون علمی_مقایسه ای دوره اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه عباس نوین، معاونت آموزشی این مدیریت از حوزه های امتحانی آزمون علمی_مقایسه ای دوره اول آموزشگاه های امام خمینی(ره)، خلیج فارس و مصطفی بیطرف بازدید به عمل آوردند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات