اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه‌های امتحانی هماهنگ کشوری

بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه‌های امتحانی هماهنگ کشوری


بازدید مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از حوزه‌های امتحانی هماهنگ کشوری

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به‌همراه مهندس عبدالهی کارشناس مسئول متوسطه دوم و هنرستان های این مدیریت از حوزه های امتحانی هماهنگ پایه‌های دوازدهم شهرستان اردکان بازدید به عمل آورد.

کارگر در این بازدید ضمن عرض خدا قوت به عوامل اجرایی، روند برگزاری امتحانات را مورد بررسی قرار داده و اجرای دقیق شیوه نامه‌های برگزاری امتحانات و دستورالعمل‌ها از جمله تاکیدهای مدیر آموزش و پرورش شهرستان بود.

به منظور آشنایی دانش آموزان با شیوه برگزاری امتحانات نهایی و جهت شناخت نقاط ضعف آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری؛ وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری این امتحانات شبه نهایی نموده است.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات