نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پروژه های عمرانی و نوسازی و بهسازی مراکز آموزشی

بازدید مدیر آموزش و پرورش از پروژه های عمرانی و نوسازی و بهسازی مراکز آموزشی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان مدیر ، معاون پشتیبانی و کارشناس ساختمان این مدیریت در راستای پروژه مهر 95 از تعدادی از پروژه های عمرانی و بهسازی و نوسازی مدارس و مراکز آموزشی شهرستان بازدید بعمل آورده و روند پیشرفت هریک از پروژه ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
گفتنی است طی این بازدید از ساختمان جدید ( جایگزینی ) دبیرستان سیدالشهداء ، شاهد ، پروژه خیّری دوراندیش، بهسازی و نوسازی آموزشگاه فردوسی و کلینیک فرهنگیان شهرستان بازدید کردند.