اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدرسه ی 17 شهریور

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدرسه ی 17 شهریور


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

بازدید سر زده کارگر مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از دبیرستان 17 شهریور

در این بازدید مدیر دستگاه تعلیم و تربیت در جریان وضعیت مدرسه و آموزش مجازی دانش آموزان قرار گرفت.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات