اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدارس در مقاطع مختلف

بازدید مدیر آموزش و پرورش از مدارس در مقاطع مختلف


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش اردکان:

مدیر آموزش و پرورش به همراه معاون آموزشی از روند بازگشایی مدارس در مقاطع مختلف بازدید به عمل آوردند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات