نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مدیر آموزش و پرورش از دبستان قرآنی شهدای فرهنگی

بازدید مدیر آموزش و پرورش از دبستان قرآنی شهدای فرهنگی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان ،مدیر و کارشناسان آموزش ابتدایی، ارزیابی عملکرد و حراست این مدیریت از دبستان جدید التاسیس و قرآنی شهدای فرهنگی بازدید بعمل آورده و روند امور آموزشی ، پرورشی و قرآنی این آموزشگاه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

گفتنی است در حاشیه این بازدید از زحمات و تلاشهای کادر اجرایی این آموزشگاه تجلیل بعمل آمد.